میکروسمنت سِمیک

همکاری با دفاتر معماری

دعوت به همکاری دفاتر معماری با میکروسمنت سمیک

شرکت مبتکر بتن سورین به منظور ارتقا فرهنگ استفاده از سمیک به عنوان عنصری جذاب و کارآمد در طراحی های معماری و خلق فضایی خاص ، با افتخار پذیرای دفاتر معماری محترم به عنوان همکار می باشد.

وارد کردن نام و نام خانوادگی الزامی میباشد
وارد کردن سال تولد الزامی می باشد
Invalid Input
مشخص کردن میزان سابقه کاری الزامی می باشد
وارد کردن شماره تلفن همراه الزامی می باشد
Invalid Input
وارد کردن ایمیل الزامی می باشد
Invalid Input
مثال:
Invalid Input