آکروِسم (Acro-cem)

پرایمر آکروسم یکی از انواع رزین است که باعث بهبود و افزایش خواص مکانیکی میکروسمنت سمیک می شود. این پلیمر که پایه آن آبی است؛ به عنوان پرایمر استفاده می شود و باعث اجرای بهتر پوشش میکروسمنت می شود.

آکروسم

آکروسم چگونه باعث پیوستگی بین سطح موجود و میکروسمنت سمیک می شود؟

آکروسم با تشکیل فیلمی که چسبندگی و کشش سطحی بالایی دارد؛ باعث پیوستگی بین سطح و میکروسمنت سمیک می شود. این فیلم تشکیل شده مقاومت بسیار بالایی در انواع محیط های قلیایی دارد.

این پرایمر آکرولیک که مخصوص میکروسمنت است؛ قبل از اجرای سمی بیس و گرید جنرال یا گرید دور و یا گرید پروف باید اجرا شود و استفاده از آن ضروری است.

نحوه استفاده از آکروسم چگونه است؟

  1. سطح مورد نظر باید خشک، تمیز و عاری از چربی یا روغن باشد.
  2. آکروسم با قلم مو ، غلتک یا اسپری در یک لایه اجرا می شود.
  3. قبل از استفاده، محصول را کاملاً هم بزنید تا همگن شود.
  4. در دمای بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد استفاده نمایید.

قبل از اجرای لایه جدید، اجازه دهید لایه قبلی کاملا خشک شده و از لحاظ ظاهری نیمه شفاف شود.

توضیحات تکمیلی درباره آکروسم

پرایمر آکروسم سِمیک، پليمری پايه آبی بوده که با کشش سطحی بالا تشکيل فيلمی کشسان را می دهد. این متریال به سبب هم‌خوانی پليمری با پودر ميکروسمنت سمیک، قابليت چسبندگی این محصول به انوع سطوح از جمله چوب، سيمان و غيره را به خوبی فراهم می‌نمايد.

نحوه استفاده:

  • سطح زیرکار (سطح زیرکار باید فاقد هرگونه چربی و گرد و خاک باشد) آماده شود.
  • قبل از استفاده، محصول را کاملاً هم بزنید تا همگن شود.
  • پرایمر آکروسم را بر روی سطح مورد نظر با  قلم مو، غلتک یا اسپری در یک لایه اجرا کنید (به نحوی که تمام سطح زیرکار آغشته به آکروسم گردد.
  • دمای مناسب برای اجرای این مرحله بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد می باشد.
  • قبل از اجرای سمی بیس، اجازه دهید لایه قبلی کاملا خشک شده و از لحاظ ظاهری نیمه شفاف گردد.