پلی سِم (poly-cem)

لاک پلی اورتان دو جزئی یا تک جزئی پلی سم محصولی مبتنی بر آب بوده که سختی بالا و مقاومت شيميايی بی‌نظيری را به ارمغان می  آورد. از این رو پس از رسیدن به سطح مطلوب نهایی باید با این محصول مقاومت نهایی را تضمین نمایید.

پلی سِم (poly-cem)

 نحوه استفاده:

  • پس از اجرای تمامی لایه های مذکور، سطح مورد نظر را با سمباده 200 کاملا یک دست و پلیش نمایید.
  • بر روی سطح خشک شده یک تا دو لایه پرایمر آکروسم سِمیک را اجرا نمایید به نحوی که سطح کاملا اشباع گردد.
  • پلی سم سمیک (کد 001)  را به نسبت 1 به 2 با هاردنر مخلوط نمایید ( به آرامی بهم بزنید به نحوی که حباب اضافه در پلی سم  ایجاد نگردد) سپس با غلطک یکدست  بر روی سطح مد نظر اجرا نمایید.
  • پلی سم سمیک (کد002) را به نسبت 1 به 2 با هاردنر مخلوط نمایید ( به آرامی بهم بزنید به نحوی که حباب اضافه در پلی سم  ایجاد نگردد) سپس یک دست با غلطک بر روی سطح مورد نظر اجرا نمایید.