نمای میکروسمنتی کوروش

  • متراژ پروژه 600 متر مربع
  • متریال مورد استفاده سمیک (گرید-جنرال)
  • محل پروژه آمل
  • زیرکار پروژه سیمان نرمه