میکروسمنت کف شهرک غرب

  • متراژ پروژه 60 متر مربع
  • متریال مورد استفاده سمیک (گرید-جنرال)
  • محل پروژه تهران، شهرک غرب
  • مدت زمان اجرا 5 روز
  • زیرکار پروژه سیمان