میکروسمنت آشکده کرج

  • متراژ پروژه 40 متر مربع
  • متریال مورد استفاده سمیک (گرید-چنرال)
  • محل پروژه آشکده، مهرشهر
  • مدت زمان اجرا 5 روز
  • زیرکار پروژه سیمان نرمه