پروژه بوتیک

  • متراژ پروژه 180 متر مربع
  • متریال مورد استفاده سمیک (گرید-جنرال)
  • محل پروژه تهران
  • مدت زمان اجرا 9 روز
  • زیرکار پروژه سیمان