پروژه میز طرح بتن میکروسمنتی

  • متراژ پروژه 40 متر مربع
  • متریال مورد استفاده سمیک (گرید-جنرال)
  • محل پروژه تهران، شریعتی
  • مدت زمان اجرا 3 روز
  • زیرکار پروژه چوب