پروژه نمای میکروسمنتی شهرک غرب

  • متراژ پروژه 300 متر مربع
  • متریال مورد استفاده سمیک (گرید-دور)
  • محل پروژه تهران، شهرک غرب
  • مدت زمان انجام پروژه 7 روز
  • زیرکار پروژه سیمان نرمه